icon arrow trash icon arrow links icon-Wereldbol icon-Blad icon-Voetafdruk maple-leaf binoculars checkmark book brain compass film-reel fish flower germs headdress island kayak mountain pagoda pine ruler saturn search snowflake tortoise dna flasks masks museum music palette rocket-ship settings snorkel vase play cross weekly-calendar shape
Evenement in Omniversum

Vrienden

Omniversum en Museon hebben al ruim 65 jaar een vriendenvereniging. De vereniging telt ruim 1200 vrienden. Museon toont prachtige tentoonstellingen over cultuur, natuur en wetenschap. En Omniversum vertoont prachtige films op een bijzonder koepelscherm over cultuur, natuur, avontuur en wetenschap. Als Vriend kun je bijdragen aan het voortbestaan van beide organisaties en profiteer je van vele voordelen!

Schenkingen

Met de opbrengsten van de contributies en donaties droegen de Vrienden onder meer bij aan de tentoonstellingen ‘One Planet’, ‘Reizen in de ruimte’ en andere tentoonstellingen. Daarnaast werd mede door de Vrienden het groene dak op het Museon, het Medialab en de themazaal ‘Mens en evolutie’ gerealiseerd. Ten behoeve van Omniversum droegen de Vrienden bij aan het Virtual Reality Project en aan het ‘Bidboek’ voor de aanschaf van een nieuwe projector.

Vriendenkaarten

Er zijn vier verschillende Vriendenkaarten:

 • Jeugdkaart (tot 18 jaar): € 17,50 per jaar
 • Volwassenen: € 25,- per jaar
 • Familiekaart: € 50,- per jaar
 • Vrienden Cadeaukaart: € 25 eenmalig voor 1 jaar.

Voordelen

 • Gratis toegang tot Museon voor twee personen, Jeugdkaart: twee personen tot 18 jaar; Familiekaart: drie kinderen naast twee volwassenen;
 • Uitnodigingen voor diverse openingen in het Museon;
 • Gratis toegang tot de Museonlezingen;
 • Voor jeugdleden gratis toegang tot het Museonatelier
 • 25% korting op toegangsprijs van Omniversum. Bij aanmelding kunnen twee (bij een Familiekaart zelfs vijf) personen gratis naar de film;
 • Uitnodiging voor het bijwonen van gratis filmfestival in Omniversum;
 • 10% korting in de winkel van het Museon en Omniversum;
 • Viermaal per jaar Vriendenmagazine thuis in de brievenbus;
 • 10 % korting voor een vriend en zijn tafelgenoten bij Brasserie Berlage

Aanmelding en betaling

 • In de winkels en bij de kassa’s van Museon en Omniversum liggen aanmeldingsformulieren voor jeugdkaarten en volwassenen. Bij Omniversum kan betaling alleen via een automatische incasso. Betaling bij het Museon kan ook contant;
 • Wil je een Familiekaart stuur dan een e-mail naar: vvv@museon.nl met vermelding van naam en volledig adres. Stort de Vriendenbijdrage van € 50,- op rekening NL45INGB0000611959 ten name van ‘Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum’ onder vermelding van ‘nieuwe Vriend’.
 • Een Vrienden Cadeaukaart voor één kalenderjaar is te krijgen in de winkel van het Museon. Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Vrienden.

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers nodig om onze Vriendenclub te runnen. Zo vervullen een groot aantal enthousiaste vrijwilligers afwisselende diensten in de Museonwinkel. Heb je interesse, laat ons het weten. 

De Vrienden hebben een (vrijwilligers) bestuur bestaande uit:

Dick van der Krogt - voorzitter
Bart Borsje - secretaris
Peter Schreuder - penningmeester
Marjan Engels - pr/communicatie
Frits Steenbruggen - winkelmanager
Iris Moolenaar - bestuurslid en activiteiten/leden 

De ledenadministratie is in handen van Ton Robers. 

Jaarvergadering

Ieder jaar worden de Vrienden uitgenodigd voor de Jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt. Tot de vergaderstukken behoren onder meer een verslag van de vorige Jaarvergadering, een Jaarverslag van de secretaris, een Financieel verslag van de penningmeester en begrotingsvoorstellen over het lopende en komende jaar. Deze documenten zijn onderstaand te downloaden.

Contact

Heb je vragen over de Vereniging van Vrienden? Neem dan per email contact op met het secretariaat van de Vrienden: vvv@museon.nl

Respect voor onze planeet

Onze missie
asd