Vrienden

Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum

Word vriend van Museon en Omniversum! Ze verdienen jouw steun! Museon voor de prachtige tentoonstellingen over cultuur, natuur en wetenschap. Omniversum voor de prachtige films op een koepelscherm over cultuur, natuur, avontuur en wetenschap.

 

Het Museon heeft samen met Omniversum een eigen vriendenvereniging. De vereniging bestaat al bijna 65 jaar en heeft ruim 1500 leden. Veel mensen dragen Museon en Omniversum een warm hart toe. Vrienden van Museon en Omniversum hebben een aantal voordelen:

 

  • Hele jaar gratis toegang tot Museon voor twee personen
  • 10% korting in de Museonwinkel (behalve op boeken en kaarten)
  • Gratis toegangskaart voor Omniversum bij de aanmelding als lid
  • Viermaal per jaar 25% korting op de toegangsprijs in Omniversum
  • Viermaal per jaar het Vriendenmagazine thuis in de brievenbus
  • Tegen ledenprijs toegang tot diverse activiteiten
  • Voor jeugdleden gratis deelname aan een creatieve activiteit
  • Uitnodigingen voor diverse openingen van Museon en Omniversum

Ondersteuning

De vereniging wil de publieke belangstelling voor Museon en Omniversum bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze beide instellingen financieel bij zowel hun publieksgerichte activiteiten als bij structurele vernieuwingen in presentaties en interieur. Dit geschiedt met de opbrengsten van de contributies en donaties. De opbrengsten van de Museonwinkel komen specifiek ten goede aan het Museon.

 

Contributie

De jaarcontributie van de Vrienden bedraagt € 25,00 voor volwassenen en € 17,50,- voor jeugdleden (tot 18 jaar). Bij aanmelding na 1 september geldt de contributie tot en met het eind van het jaar daarop.

 

Vrijwilligers
Er is een groot aantal enthousiaste vrijwilligers nodig om onze vereniging te runnen. De vereniging heeft een bestuur dat de werkzaamheden verricht op basis van vrijwilligheid, in een prima samenwerking met de directies en medewerkers van Museon en Omniversum. Daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers dat bij toerbeurt dagelijks de Museonwinkel, een onderneming van de vereniging, draaiend houdt.

 

Contact
Heb je vragen over de Vereniging van Vrienden? Neem dan per email contact op met het secretariaat van de Vrienden: vvv@museon.nl

Logo vereniging van vrienden Omniversum

Lid worden

Aanmelden in winkel

Je kunt je aanmelden als Vriend door in de winkel van Museon of Omniversum een aanmeldingskaart in te vullen. Bij Omniversum kan de betaling alleen via een automatische incasso. Bij het Museon kan ook contant worden betaald. Zorg bij automatische incasso wel voor een geldende bankpas en een identiteitskaart. Je kunt na deze betaling direct gratis naar de film (gratis toegang voor één persoon). Voor Museon geldt dat je met twee personen gratis naar het museum kunt.

 

Aanmelden via email

Stuur een e-mail naar: vvv@museon.nl met vermelding van naam, volledig adres en geboortedatum. Stort de lidmaatschapsbijdrage op rekening NL45INGB0000611959 ten name van ‘Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum’ onder vermelding van ‘nieuw lid’.

 

Lidmaatschap cadeau geven

Het is ook mogelijk het lidmaatschap voor één kalenderjaar aan een ander cadeau te geven. Je kunt hiervoor contact op nemen met het secretariaat van de Vrienden vvv@museon.nl of (070) 3381423/3381407.