Privacy policy

Privacy Policy

Omniversum (naam rechtspersoon Stichting Continuïteit Omniversum) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van onze bezoekers en de veiligheid daarvan belangrijk. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing 2 oktober 2015). Via de hyperlink Privacy onderaan deze website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Als u zich inschrijft voor de actie van Omniversum, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het toezenden van de actie of om u te informeren of u al dan niet heeft gewonnen, alsmede ten behoeve van publiciteit dienaangaande.
Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u marketing informatie of uitnodigingen kunnen sturen (per bijvoorbeeld post, e-mail en/of telefoon (voor zover toegestaan)).
Wij verzamelen ook algemene bezoekersgegevens en verwerken hiertoe onder meer IP adressen, alsmede informatie over schermresolutie, het type browser en de wijze waarop bezoekers surfen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening, alsmede onze website te verbeteren en dit te kunnen afstemmen op uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie. Deze informatie wordt onder andere verkregen met behulp van “cookies”. Meer informatie over cookies vind u hieronder.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u richten aan administratie@omniversum.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan administratie@omniversum.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketing informatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketing informatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.
De veiligheid van uw persoonsgegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.