Schenkingen en giften

Schenkingen en giften

Bouw mee aan een betere wereld

 

Binnenkort zijn we met 9  miljard mensen op de wereld. Een geweldig potentieel om onze planeet nog mooier te maken. Want met 9 miljard wereldburgers kun je veel bereiken. Hoe? Door mensen te laten zien dat we één  planeet delen. Dat het scheppen van een mooie toekomst een gezamenlijke creatieve uitdaging is en te vertellen hoe ieder z’n bijdrage kan leveren.


Wie zijn wij?

Omniversum is verreweg het grootste filmtheater van Nederland, het enige IMAX grootbeeld koepeltheater in de Benelux en slechts één van de weinigen in Europa. Onder een gigantische koepel van 840 m², meer dan twaalf keer een gemiddeld bioscoopscherm, vindt elke dag een unieke filmervaring plaats voor zo’n 300.000 bezoekers per jaar. Al meer dan dertig jaar worden bezoekers van Omniversum ondergedompeld in een unieke kijk- en luisterervaring.
De toekomst brengt nog meer. De enorme koepel gecombineerd met digitale innovaties op het gebied van beeld, geluid en heel veel nieuwe films bieden een nog indringender belevenis om nooit meer te vergeten. Een echter dan echt ervaring van de sublieme schoonheid van onze aarde.

Waar liefde voor onze aarde begint
Het is meer dan eens gebleken: de passie om het op te nemen voor onze planeet en de natuur begint bij een unieke ervaring. De ervaring waarbij een droom vleugels krijgt. Omniversum biedt zo’n ervaring. Het is een plek waar de schoonheid en de kwetsbaarheid van onze aarde op een krachtige manier voelbaar wordt gemaakt.

 

Wij willen dat deze bewustwording voor bezoekers als trigger werkt om zich in te zetten voor een duurzame samenleving. Een individuele passie voor de aarde is het begin. Om in de toekomst deze passie nog beter te kunnen uitdragen, kunnen wij uw steun goed gebruiken.

 

Wij ontvangen geen subsidie van de Gemeente of het Rijk. Wij zijn een stichting met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.  Onze inkomsten worden gegenereerd uit onze kaartverkoop, de opbrengst van de horeca en de winkel. Wij vinden dat  Omniversum toegankelijk moet zijn voor alle lagen van de bevolking, daarom houden wij onze entreeprijs zo laag mogelijk. Wij spannen ons in om onze missie en visie op een laagdrempelige manier uit te  dragen. Daarvoor doen wij ook een beroep op u.

Missie
Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk beoogt op een bijzondere en indrukwekkende manier kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan het publiek door te geven, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving.

 

Visie
Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen en met respect omgaan met alles dat en iedereen die daarop leeft. Dit doen we door onze bezoekers virtueel naar andere plaatsen te brengen en ze daardoor meer wereldburger te maken.

 

Spreekt dit u aan en wilt u Omniversum steunen, doet u dan een eenmalige of een periodieke gift. Uw bijdrage gebruiken wij voor de huur en promotie van nieuwe fi lms met een duurzame en educatieve boodschap. Zo kunnen wij een stichting blijven voor iedereen.

Steun Omniversum

 

Schenkingen en giften
De nieuwe Geefwet maakt uw schenking aan culturele instellingen met een ANBI status fi scaal aantrekkelijk. Wilt u schenken? Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift is. Om geefgedrag in Nederland te stimuleren, heeft de over-heid een aantal maatregelen genomen in de vorm van belastingvoordelen.

 

Wilt u Omniversum steunen en ons helpen in het uitdragen van onze missie? Wij komen graag met u in contact.

 

Met vriendelijke groet,

 

Monique Batelaan
Adjunct Directeur Bedrijfsvoering

070 – 307 34 56
monique.batelaan@omniversum.nl